BDO ESG Awards 2023

主辦機構
BDO
官方媒體合作夥伴
HKET SCMP Marketing Solutions

獲獎名單 2018

ESG 年度大獎

大市值

聯想集團有限公司

中市值

新濠國際發展有限公司

小市值

熊貓綠色能源集團有限公司

GEM

北方新能源控股有限公司
ESG 最佳表現大獎

大市值

國泰航空有限公司
聯想集團有限公司
俄鋁

中市值

新濠國際發展有限公司
特步國際控股有限公司
越秀地產股份有限公司

小市值

鴻福堂集團控股有限公司
熊貓綠色能源集團有限公司
葉氏化工集團有限公司

GEM

浩德控股有限公司
北方新能源控股有限公司
信義汽車玻璃香港企業有限公司
最佳 ESG 報告大獎

大市值

瑞聲科技控股有限公司
國泰航空有限公司
聯想集團有限公司

中市值

新濠國際發展有限公司
越秀地產股份有限公司
越秀房地產投資信託基金

小市值

大快活集團有限公司
熊貓綠色能源集團有限公司
葉氏化工集團有限公司

GEM

浩德控股有限公司
陸慶娛樂集團控股有限公司
北方新能源控股有限公司